Aanvullende Rapportage

Opdracht vanuit leden van de Cliëntenraad en Raad van Bestuur

Op maandag 19 december 2022 vond een gesprek plaats tussen Maarten Muis van Vanzelfsprekend en leden van Cliëntenraad en Raad van Bestuur van Landzijde over mogelijke thema's van aanvullend onderzoek. Er zijn samen twee onderzoeksvragen geformuleerd:
 • Wat zijn de persoonlijke redenen van/doelen voor het deelnemen aan de zorgboerderij?
 • Is er effect van de deelname aan zorgboerderij op de thuissituatie?
Voor het antwoord op de eerste vraag is gebruik gemaakt van de resultaten van de intake-vragenlijsten ingevuld in 2021 en 2022.
Er is aan Landzijde een rapportage geleverd van de resultaten van 2022 voor de naastbetrokkenen-vragenlijst. Deze dataset is verder onderzocht met de tweede vraag.
Nalezen, ook eerdere rapportages van Landzijde? Deze zijn te downloaden hier.  
Hieronder is in acht tabellen het resultaat van het onderzoek te lezen.

Respondenten van intake-vragenlijsten

De respondenten (N=125) van de volgende zes tabellen bestaan uit 59% mannen, 38% vrouwen en 3% geeft 'Anders' aan. 
Van de intake-vragenlijsten zijn er 6% door de naastbetrokkene van de startende deelnemer ingevuld. 
De leeftijdsgroepen (zoals Vanzelfsprekend die hanteert) zijn als volgt verdeeld over de respondenten: 
 • Kinderen (0 t/m 12 jaar)          11% 
 • Jongeren (13 t/m 18 jaar)       10% 
 • Volwassenen (19 t/m 67 jaar) 50% 
 • Ouderen (68 jaar en ouder)    29%. 
Van de respondenten gaf 31% aan wat betreft cognitief kunnen (lezen, rekenen, verhoudingen duiden) uitdagingen te hebben.

Redenen

Opmerkingen

Stellingen over de doelen

Naastbetrokkenen-vragenlijst

Voor de volgende twee tabellen zijn de antwoorden gegeven door 154 naastbetrokkenen in 2022 gebruikt.
Een weergave van alle antwoorden op de vragenlijst is te vinden in de pdf die is te downloaden hier.

De thuissituatie

Naastbetrokkenen van volwassenen zijn het meest eens met de stelling: gemiddeld de gele smiley.
Naastbetrokkenen van jongeren (12-18 jaar) zijn het minst eens met de stelling: gemiddeld tussen de gele en groene smiley.
Naastbetrokkenen van kinderen (t/m 11 jaar) zijn het meest eens met de stelling: gemiddeld tussen de gele en groene smileys in. 
Naastbetrokkenen van jongeren (12-18 jaar) zijn het minst eens met de stelling: gemiddeld de gele smiley.

Wat valt op?

 • De meest genoemde reden bij de start is om meer contact met anderen te hebben (76 keer). 
 • Minst vaak (20 keer) wordt als reden het willen leren aangegeven. 
 • Nuttig bezig zijn en meer structuur krijgen in de dag scoren hoger als de redenen van meer rust in het hoofd en de mogelijkheid om met dieren te werken.
 • Er zijn drie hoofdthema's in de opmerkingen in de intake-vragenlijst te onderscheiden. Het merendeel (34 van de 59) uitspraken zijn over dat de deelnemer zich direct goed voelt op de zorgboerderij.
 • De intake-vragenlijst bevat vier stellingen waarin de startende deelnemer aan kan geven wat hij of zij als doel ervaart van de start. 
 • Deze stellingen staan voor het willen ervaren van verbetering in leren, sociale contacten, psychisch en fysiek welbevinden. 
 • De stelling over het fysiek welbevinden (ik wil fit zijn) krijgt de meeste instemming.

Er zijn twee voorbeelden van meetdoelen gekozen over wat er veranderd in de thuissituatie
 • De stelling over het verbeteren van het contact met andere familieleden en/of mensen in de omgeving wordt door 41% van de naastbetrokkenen beoordeeld met een gele smiley (61 van de 150). 
 • Dit resultaat, een overwegend neutrale beoordeling van de stelling kan betekenen dat het als moeilijk en ongewenst ervaren wordt hierop te reageren. 
 • Naastbetrokkenen van volwassen deelnemers stemmen het meest in deze stelling.
 • Ouders van jonge kinderen (t/m. 11 jaar) zijn het meest eens met stelling over meer rust thuis door deelname aan de zorgboerderij van hun kind.

PDF Rapportage Naastbetrokkenen 2022 en andere rapportages Landzijde

Hier zijn als achtergrond informatie alle Vanzelfsprekend-rapportages van Landzijde te downloaden sinds de update2020 van Vanzelfsprekend
Resultaten vragenlijst naastbetrokkenen Landzijde 2022

Resultaten vragenlijst naastbetrokkenen Landzijde 2022

Aanvullende rapportage Landzijde 2021

Aanvullende rapportage Landzijde 2021

Jaarrapportage 2022 resultaten Landzijde (automatische download)

Jaarrapportage 2022 resultaten Landzijde (automatische download)

Jaarrapportage 2021 resultaten Landzijde (automatische download)

Jaarrapportage 2021 resultaten Landzijde (automatische download)

Bedankt voor de aandacht!